Invoerportalen meetprogramma's

Wasbeerhond op beeld wildcamera geplaatst door Ed Molenaar (vrijwilliger dassenwerkgroep Drenthe, 17 maart 2020)
Wasbeerhond op beeld wildcamera geplaatst door Ed Molenaar (vrijwilliger dassenwerkgroep Drenthe, 17 maart 2020)

Een aantal meetprogramma's heeft een eigen invoermodule. Als je bent aangemeld bij een meetprogramma kun je daar je telgegevens invoeren.
Als je mee wilt doen aan een meetprogramma dan kun je daarvoor aanmelden via het aanmeldformulier.

Invoerportalen Meetprogramma's Vleermuizen

Invoerportal Meetprogramma Wintertellingen Vleermuizen

Invoerportal Meetprogramma Zoldertellingen Vleermuizen

Invoerportal Meetprogramma Vleermuis-Transect-Tellingen

Invoerportalen Meetprogramma's Landzoogdieren

Invoerportal Verspreidingsonderzoek Otter

Als je je wachtwoord bent vergeten kun je deze via de portalen aanvragen.