Bureau van de Zoogdiervereniging

Het bureau van de Zoogdiervereniging, dat formeel opereert onder de naam ‘Zoogdierstichting’, voert al vele jaren in opdracht diverse onderzoeks- en advieswerkzaamheden uit met betrekking tot wilde zoogdieren in Nederland.

Het bureau van de Zoogdiervereniging ondersteunt de vereniging en streeft dezelfde doelen na als de vereniging. We doen dit met een team van bevlogen en sterk gemotiveerde deskundigen. We combineren grote inhoudelijke kennis met een zakelijke manier van werken.
In elke opdracht streven we drie zaken na: een tevreden opdrachtgever die antwoord op zijn vraag krijgt, een stap in de goede richting bij de bescherming van onze inheemse zoogdierpopulaties en een vergroting van onze kennis. We werken op basis van wetenschappelijke kennis en feiten en rekening houdend met de belangen die in het geding zijn; objectief en constructief.

Het bureau van de Zoogdiervereniging is gevestigd in Natuurplaza in Nijmegen. In voorkomende gevallen werken we nauw samen met externe deskundigen van andere soortgroepen, zoals reptielen, amfibieën en vissen (RAVON), vlinders en libellen (Vlinderstichting), ongewervelden (EIS), planten (FLORON) en vogels (SOVON).

Ook wordt regelmatig samengewerkt met advies- en ingenieursbureaus, architecten en universiteiten. Afhankelijk van het project wordt een team van specialisten gevormd met een centrale projectleider als uw aanspreekpunt.

  • Download hier het jaarverslag van de Zoogdiervereniging (pdf)
  • Bekijk hier de statuten van de Zoogdierstichting (pdf)

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over wat het bureau van de Zoogdiervereniging voor u kan betekenen? Neem voor meer informatie over

- Advies
- Verspreidingsonderzoek
- Monitoring
- Wetenschappelijk onderzoek
- Inventarisaties

of de aanvraag voor een offerte contact op met Maurice La Haye (teamleider land- en zeezoogdieren) of Petra Verburg (teamleider vleermuizen).

Zie de pagina met alle medewerkers.