Adviezen over visuele inspecties van potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen