Reflectie op voorstel methodiek particuliere na-isolatie