SECOND OPINION Beoordeling nachtelijke activiteiten – soortenbescherming, Dijkversterking Houtribdijk