Relatieve kwaliteit als foerageergebied van het Museumkwartier en de Bernhardkazerne/Vlasakkers voor de gewone dwergvleermuis en andere vleermuizen