Startnotitie bij ‘Van Mook tot Maastricht’, onderzoek naar kansen en knelpunten voor vleermuizen op de migratieroute bij de Maas en Julianakanaal.