Methodiek voor Staat van Instandhouding. SVI voor vleermuizen bepalen in een concreet plangebied.