Aanwezigheid verblijfplaatsen voor vleermuizen op van het Museumkwartier