Werkgroep Boommarter Nederland

Belangstelling voor en ongerustheid over de toekomstperspectieven van de boommarter in Nederland vormde de aanleiding voor een aantal leden van de Zoogdiervereniging om in 1992 de Werkgroep Boommarter Nederland (WBN) op te richten. Doelstelling van deze werkgroep is het verzamelen van de benodigde kennis om daarmee de boommarter effectief te kunnen beschermen en behouden als wezenlijk onderdeel van de Nederlandse natuur.

Activiteiten

De WBN heeft de volgende projecten afgesloten:

  • Boommarter Inventarisatie Nederland (BIN project);
  • onderzoek naar terreingebruik van (gezenderde) boommarters;
  • maag- en keutelonderzoek.

De WBN is nu onder meer bezig met:

  • onderzoek naar verspreiding en aantallen
  • onderzoek naar het aantal jonge boommarters
  • onderzoek naar gebruik nestplaatsen
  • onderzoek naar verkeersslachtoffers
  • organiseren van terreinbezoeken
  • een halfjaarlijkse excursie en werkvergadering voor het uitwisselen van informatie
  • voorlichten van terreinbeheerders

Filmpje van werkgroeplid Leo Heemskerk die vertelt over zijn onderzoek naar boommarters in het Noord-Hollands Duinreservaat:

Marterpassen

'Marterpassen' is het jaarverslag van de Werkgroep Boommarter Nederland wat sinds 1992 wordt uitgebracht. In de Marterpassen staan verslagen over waarnemingen van boommarters in Nederland, onderzoek naar verspreiding, inventarisaties, maatregelen voor beschermingen enz. Het zijn zorgvuldig uitgevoerde jaarverslagen met veel tekeningen en foto's.

Marterpassen zijn vanaf een jaar na verschijnen gratis te downloaden op deze site van de Zoogdiervereniging. Losse gedrukte exemplaren zijn (zolang de voorraad strekt) te verkrijgen via boommarterwerkgroep@zoogdiervereniging.nl

Lid worden

Iedereen die actief wil worden, bijvoorbeeld nesten zoeken, is van harte welkom als lid van de Boommarterwerkgroep. Neem dan contact op met ons via boommarterwerkgroep@zoogdiervereniging.nl, dan kijken we met jou in welk gebied je hoe je bijdrage kunt leveren en wat je daarvoor nodig hebt. Leden betalen jaarlijks € 25 contributie. Voor dat bedrag ben je jaarlijks welkom op de voor- en najaarsbijeenkomst (incl. excursie) en ontvang je Marterpassen.

Een gift ter ondersteuning van het werk van de Boommarterwerkgroep kan gestort worden op NL 26 INGB 0000203737 t.n.v. Zoogdiervereniging te Nijmegen
(graag expliciet vermelden dat het een gift t.b.v. de Boommarterwerkgroep betreft).

Adressen

Verdere informatie over de werkgroep is verkrijgbaar bij
Secretariaat WBN: Monique Bestman
boommarterwerkgroep@zoogdiervereniging.nl