Vleermuiswerkgroep Noord-Holland

Baardvleermuis in winterslaap, bedekt met waterdruppeltjes
Baardvleermuis in winterslaap (Bron: Erik Korsten)

Activiteiten

Tijdens het seizoen waarin vleermuizen actief zijn, organiseert de Vleermuiswerkgroep Noord-Holland veel excursies; ongeveer twee keer per maand gaan we er op uit. Deze excursies zijn heel divers. De werkgroep controleert vleermuiskasten, vangt vleermuizen en telt vleermuizen die uit de slaapplaats vliegen. De excursies bestaan uit een bezoek aan een natuurgebied te voet, met auto’s (monstertocht) of boot waarbij de deelnemers worden uitgenodigd mee te helpen aan deze activiteiten. Door al deze activiteiten komen we steeds meer te weten over de verschillende soorten vleermuizen in Noord-Holland. Geen excursie is hetzelfde en het is dan ook altijd afwachten wat we tegenkomen.

Als lid van de vleermuiswerkgroep Noord-Holland kun je bijdragen aan het verwerven van kennis over de vleermuizen in onze provincie en deelnemen aan excursies. Enkele excursies zijn ook toegankelijk voor niet-leden van de werkgroep. Een of twee keer per jaar wordt een weekendexcursie gepland. In zo’n weekend hebben we meer tijd om naar een gebied buiten Noord-Holland te gaan om ons onbekende vleermuissoorten te leren herkennen op een batdetector. Het vangen van vleermuizen om ze te zenderen en het controleren van vleermuiskasten, kunnen hier eveneens onderdeel van zijn.

Oorsprong

De werkgroep is ontstaan uit een groep vrijwilligers die onderzoek deed voor de zoogdieratlas Noord-Holland. De waarnemingenkaart van vleermuizen in Noord-Holland had erg veel witte gebieden. Dit zijn gebieden met geen of weinig vleermuiswaarnemingen. De werkgroep zet zich in om de vleermuispopulaties in Noord-Holland zo volledig mogelijk in kaart te brengen en daarmee de witte gebieden op de kaart te verminderen.

Aandachtspunten

In 2015 zullen we onze inspanningen voortzetten om de kennis over vleermuizen in Noord-Holland te vergroten. Er zal extra aandacht zijn voor meervleermuizen in West-Friesland. De meervleermuis is een bijzondere soort die veel voorkomt in de natte veenweidegebieden in laag Nederland. West-Friesland is uiterst geschikt voor meervleermuizen, maar er zijn alleen oude waarnemingen van enkele kolonies bekend. We gaan op zoek naar onbekende kraamkolonies en bestaande kolonies worden jaarlijks geteld in samenwerking met de Nozos.

Bestuur en Contact

Het bestuur van de vleermuiswerkgroep bestaat uit de volgende personen:

Carola van den Tempel - Voorzitter
Suzanne Boon - Secretaris
Anneke Blokker - Penningmeester
Bernard van Duijnen - Communicatie

U kunt ons vinden op Twitter: @VleerNH of Facebook: Vleermuiswerkgroep Noord Holland.

Wilt u lid worden van de Vleermuiswerkgroep Noord-Holland of wilt u om een andere reden met ons in contact komen, dan kunt u een bericht sturen naar VleerNH@gmail.com.