Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN)

Alle informatie over de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) van de Zoogdiervereniging is te vinden op een speciale website: vleermuis.net.

Het doel van de website is kwalitatief goede en duidelijke informatie over vleermuizen te verstrekken.
De website is bedoeld voor iedereen die gewenst of ongewenst met vleermuizen te maken heeft.
Dit zijn mensen met vleermuizen in huis, terreinbeheerders, vleermuiswerkers en andere geïnteresseerden. De site wordt gemaakt en onderhouden door vleermuisliefhebbers.

De redactie wordt gevormd door mensen die zowel betrokken zijn bij de VLEN als bij de Zoogdiervereniging. Daarnaast is er een klankbordgroep die de kwaliteit van de informatie in de gaten houdt. Meer info vind je natuurlijk op vleermuis.net. Iedereen die wil bijdragen aan de uitbreiding van vleermuis.net is welkom.

Voor vleermuiswerkgroepen bestaat de mogelijkheid een eigen pagina(s) te hosten.
Neem vrijblijvend contact op met de info@vleermuis.net.

Ieder jaar in het laatste weekend van augustus (dat volledig in augustus valt) wordt de Nacht van de Vleermuis geco├Ârdineerd en gefaciliteerd door de VLEN.
Kijk voor meer info op nachtvandevleermuis.nl