Jaarrond Tuintelling

Jaarrond tuintelling
Jaarrond tuintelling

Telt jouw tuin ook mee? Tel vogels, vlinders, libellen, zoogdieren, insecten en amfibieën

In Engeland geven mensen al sinds 1995 het hele jaar door welke vogels er in hun tuin zitten. De Garden Bird Watch van de BTO is een groot succes en een inspirerend voorbeeld. 

Doel
Met het project willen we systematisch gegevens verzamelen over vogels en andere soortgroepen in en rond tuinen van bewoners. Door bij te houden wat er in jouw tuin voorkomt, draag je bij aan een beter beeld van hoe het met de natuur in jouw directe omgeving gaat.

Welke soorten
Alle tuinsoorten. Vogels, vlinders, libellen, zoogdieren, insecten, amfibieën, reptielen. Je mag zelf kiezen welke soortgroepen je bijhoudt. 

Werkwijze
Als deelnemer kun je wekelijks doorgeven welke soorten er in en om je tuin zaten. Daarnaast is het mogelijk om gerichte tellingen uit te voeren gedurende 5, 10 of 15 minuten. 

Meedoen
Ook jouw tuin zit vol leven, geef het door! Registreer je nu via www.tuintelling.nl.

Organisatie
De jaarrond tuintelling is een initiatief van verschillende partijen: naast Sovon Vogelonderzoek Nederland zijn dat Vogelbescherming Nederland, De Vlinderstichting, RAVON, Zoogdiervereniging, FLORON en EIS Kenniscentrum Insecten. De organisaties hebben hun krachten gebundeld met als doel meer informatie over natuur in en rond tuinen te verzamelen én om natuurvriendelijke tuinen te bevorderen.

Het project wordt gefinancierd vanuit Vogelbescherming, de PGO’s, BIJ12 en het programma Groen en Doen van het ministerie van Economische Zaken.