Vleermuizen algemeen

Gewone dwergvleermuis René Janssen


Op deze pagina hebben we allerlei nuttige informatie over vleermuizen bij elkaar gebracht, van onze website, Vleermuis.net (Vleermuiswerkgroep Nederland) en andere bronnen. Deze lijst wordt onregelmatig bijgewerkt en zal daarom niet compleet zijn.

Vleermuizen in Nederland

In het menu aan de linkerkant vind je links naar de pagina's met ecologische informatie van iedere in Nederland voorkomende vleermuizen. Per soort vind je daar:

 • Herkenning;
 • Ecologie:
  • Biotoop en jachtgedrag;
  • Verblijfplaatsen;
  • Waarnemen met geluid;
  • Verspreiding
 • Wettelijk beschermde status, Rode Lijst status en de landelijke Staat van Instandhouding
 • Overzicht van de op onze website beschikbaar publicaties aangaande de soort.

Informatie over de in Nederland voorkomende vleermuizen is ook te vinden op:

Bescherming van vleermuizen

Alle in Nederland voorkomende soorten vleermuizen zijn wettelijk beschermd onder de Habitatrichtlijn en de Wet Natuurbescherming. Wat deze bescherming inhoudt en hoe je daar in de praktijk rekening mee moet houden vind op:

Andere bronnen met betrekking tot de bescherming van vleermuizen en andere soorten:

Bescherming van vleermuizen op thema

Vleermuizen en gebouwen

 

Vleermuizen en bosbeheer

Brochure Vleermuizen en bosbeheer (pdf)
Bats in Forests (pdf)

Vleermuizen en wegen

Brochure Met vleermuizen over weg (pdf)
Brochure Bats and road construction (pdf)

 

Vleermuizen en licht

Vleermuizen en licht (pdf)
De invloed van verlichting op vleermuizen - Ruimte en Licht 0316 (pdf)

Natuurinclusief Bouwen

Vleermuizen in en om het huis

Buiten of in huis een vleermuis gevonden?

Ga naar een van de onderstaande pagina's voor meer informatie.

Vleermuiswerkgroepen

Andere thema's:

NEM meetprogramma's vleermuizen

Vleermuiskasten

Flyer vleermuiskasten (pdf)

Vleermuizen en geluiden

Informatie Vleermuisdetectors (pdf)
Bat Echolocation Research (pdf)

Download ons spreekbeurt pakket