Gewone bosspitsmuis

Gewone bosspitsmuis (© Dick Klees)

De gewone bosspitsmuis (Sorex araneus) is een algemene soort die in een groot deel van Nederland voorkomt, al is hij in het westen aanzienlijk algemener. De vacht op de rug is meestal donkerbruin en op de buik grijzig wit. Tot hoog op de flank zit vaak een zone met een kleur die tussen de kleur van de rug en de buik in zit. Verwarring met andere spitsmuizen kan gemakkelijk optreden en de tweekleurige bossppitsmuis is op uiterlijke kenmerken niet te onderscheiden.