Handleiding boommarters inventariseren

Image
Handleiding boommarters inventariseren

Deze handleiding geeft alle informatie die nodig is om boommarters te inventariseren. De boommarter is een van de meest zeldzame Nederlandse zoogdieren. De totale populatie wordt geschat op ongeveer 400 dieren.

Mensen die willen meehelpen met onderzoek naar de boommarter kunnen zich richten op gebieden waarvan onduidelijk is of er (nog) boommarters voorkomen en of ze zich daar voortplanten.

€ 1,00