Folderpakket: Factsheets Stadsnatuur en Natuurinclusief Bouwen

Image
Folderpakket: Factsheets Stadsnatuur en Natuurinclusief Bouwen

Als onderdeel van het project Natuurinclusief in Brabant heeft de Zoogdiervereniging in samenwerking met Vogelbescherming Nederland de Toolbox Bouw Natuurinclusief ontwikkeld. Onderdeel van deze toolbox zijn factsheets over vleermuizen van het urbane gebied (steden en dorpen) en de maatregelen waarmee bij (ruimtelijke) ingrepen het leefgebied van deze vleermuizen versterkt kan worden. De factsheets zijn gemaakt in opdracht van de Provincie Noord-Brabant

Over de vleermuizen zijn factsheets gemaakt over

 • de gewone dwergvleermuis
 • de laatvlieger
 • de gewone grootoorvleermuis
 • de meervleermuis.

In deze factsheets wordt de jaarcyclus van deze soorten uitgelegd, waarom ze daarin van verschillende verblijfplaatsen gebruik maken en wat hun kwetsbaarheid per periode is. Vervolgens worden tips gegeven hoe bij ingrepen het leefgebied van deze soorten behouden, of zelfs versterkt kan worden.

Over de maatregelen zijn factsheets gemaakt over het behouden / verbeteren van het leefgebied van vleermuizen bij veelvoorkomende ingrepen of aanleg en beheer van gebieden:

 • na-isolatie
 • nieuwbouw
 • verlichting
 • groenstructuren
 • bedrijventerreinen
 • parken, landgoederen en stadsbossen.

Naast deze factsheets bevat dit folderpakket ook de voor particulieren gemaakt folders:

 • Verbouwplannen, houd denk aan vogels en vleermuizen
 • Vleermuizen, ook in uw tuin!
 • Zoekkaart meest voorkomende vleermuizen in Nederland

Het folderpakket kan gratis (exclusief verzendkosten) worden aangevraagd.
De folders zijn ook als PDF te downloaden.

€ 0,00