Factsheets stadsnatuur: Meervleermuis

Image
factsheet meervleermuis
Factsheet meervleermuis

De meervleermuis is een typische soort van het natte Nederlandse laagland.

In deze factsheet wordt aan de hand van de jaarkalender uitgelegd hoe meervleermuizen leven en waar ze overdag verblijven. Daarbij wordt per seizoen ingegaan op hun kwetsbaarheid voor ruimtelijke ingrepen. Voor wie aan de slag gaat met inrichting of beheer van gebouw, groenstructuren of stadsdelen zijn er tips voor het optimaal behouden van het leefgebied van de meervleermuis.

Bestel een of meerdere gedrukte exemplaren (gratis, excl. verzendkosten)

Download de Factsheet Meervleermuis:  Meervleermuis

€ 0,00