Factsheets Stadsnatuur: gewone dwergvleermuis

Image
Factsheets Stadsnatuur: gewone dwergvleermuis

De gewone dwergvleermuis is de meest algemeen voorkomende vleermuissoort in Nederland. Met zijn fladderige vlucht is hij in de zomer vrijwel overal in tuinen, parken en bossen te zien.
In deze factsheet wordt aan de hand van de jaarkalender uitgelegd hoe gewone dwergvleermuizen leven en waar ze overdag verblijven. Daarbij wordt per seizoen ingegaan op hun kwetsbaarheid voor ruimtelijke ingrepen. Voor wie aan de slag gaat met inrichting of beheer van gebouw, groenstructuren of stadsdelen zijn er tips voor het optimaal behouden van het leefgebied van de gewone dwergvleermuis.

Download de Factsheet Stadsnatuur: Gewone dwergvleermuis.

Of bestel een of meerdere gedrukte exemplaren (gratis, exclusief verzendkosten>

€ 0,00