Factsheet Parken, landgoederen en stadsbossen

Image
Factsheet Parken, landgoederen en stadsbossen

Natuurinclusief bouwen gaat niet alleen verblijfplaatsen in gebouwen en groene woonwijken. Het gaat ook Het gaat ook over het creëren, beheren en behouden van voedselgebieden voor vleermuizen en over verblijfplaatsen van bomen bewonende vleermuizen in parken, landgoederen en stadsbossen.

Parken, landgoederen en stadsbossen zijn aangelegd ter recreatie door mensen, maar kennen door hun rust en cultuurhistorische waarden ook bijzondere natuurwaarden. Niet zelden zijn er lanen en percelen met oude bomen aanwezig, met boomholten bewoond door rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis en grootoorvleermuis. De combinatie van natuur, cultuurhistorie en recreatie zorgt voor uitdagingen m.b.t. toename van recreatiedruk, risico’s van omwaaiende oude bomen en vallende takken en verlichting. Een natuurinclusieve aanpak in aanleg en beheer kan deze uitdagingen een positieve draai geven en bestaat uit een divers aanbod van inheemse bomen en struiken, de gefaseerde verjonging van lanen en percelen, het slim aanbieden van extra verblijfplaatsen voor vleermuizen en behoudt van duisternis en rust. Lees er meer over in deze factsheet.

Download de Factsheet Stadsnatuur: Parken, landgoederen en stadsbossen

Of bestel een of meerdere gedrukte exemplaren (gratis, exclusief verzendkosten>

€ 0,00