Factsheet Groenstructuren

Image
Factsheet Groenstructuren

Zoals mensen straten en wegen nodig hebben om zich over te verplaatsen hebben vleermuizen een groene en blauwe infrastructuur nodig. Die groen en blauwe wegen bestaan onder andere uit tuinen, plantsoenen, parken, bermen, oevers, lanen, grachten en kanalen. Via deze structuren bewegen vleermuizen zich tussen verblijfplaatsen, jachtgebieden, winter- en zomergebieden en kunnen ze soortgenoten vinden om zich mee voort te planten.

De Factsheet Groenstructuren laat zien dat een groene omgeving in de stad niet alleen gezond is voor mensen, maar ook onontbeerlijk is voor allerlei stadse dieren, zoals vleermuizen.

Wie in het aanleggen en beheren van groenstructuren in de stad uitgaat van een mix van inheemse planten en bomen en de waarde van blauwe en groene natuurwegen erkent doet als snel iets goeds voor vleermuizen én mensen. Door op plaatsen waar die natuurwegen onze wegen kruisen voor veilige overvliegplaatsen of onderdoorgangen aan te leggen zorgen we ervoor dat vleermuizen ook veilig de stad in- en uit kunnen. De Factsheet groenstructuren geeft eenvoudige tips over hoe dit in zijn werk gaat en wijst je de weg naar waardevolle externe bronnen.

Download de Factsheet Stadsnatuur: Groenstructuren

Of bestel een of meerdere gedrukte exemplaren (gratis, exclusief verzendkosten>

€ 0,00