Factsheet Bedrijventerreinen

Image
Factsheet Bedrijventerreinen

Door de ligging tussen het vaak agrarische buitengebied en de stenige stadskern hebben bedrijventerreinen voor vleermuizen een groot potentieel. Winst voor vleermuizen is te behalen bij de inrichting en het beheer van groenstroken, waterpartijen of een heel kavel als jachtgebied of vliegroute voor vleermuizen. In bedrijfsgebouwen liggen kansen voor het aanbieden van verblijfplaatsen voor vleermuizen.

De factsheet Bedrijventerreinen legt uit hoe met kleine aanpassingen in aanleg en beheer de reguliere elementen van bedrijventerreinen waardevol kunnen worden voor vleermuizen en andere stadsnatuur. Veel van deze elementen hebben bij een natuurinclusieve aanpak ook een positief effect op de beleving van de werkomgeving door werkgevers en werknemers.

Download de Factsheet Stadsnatuur: Bedrijventerreinen

Of bestel een of meerdere gedrukte exemplaren (gratis, exclusief verzendkosten>

€ 0,00