Doneer aan de Zoogdiervereniging

Image
Hazelmuis

Een ontmoeting met een zoogdier, of het nu een ree, een haas of muis is, blijft voor iedere natuurliefhebber een bijzondere gebeurtenis. Gelukkig gaat het vrij goed met veel, met name grotere, zoogdiersoorten in ons land dankzij de bescherming die zij genieten en de positieve gevoelens die ze bij het grootste deel van onze samenleving oproepen. Jammer genoeg leiden de meeste soorten een betrekkelijk verborgen leefwijze waardoor we ze weinig zien. Maar ze zijn er wel. En vaak hebben ze het erg moeilijk.

De zoogdieren van Nederland hebben hulp nodig

Dankzij het speurwerk van duizenden waarnemers weten we nu veel over de verspreiding van zo'n 70 zoogdiersoorten en nog veel meer. In onze zoogdierdatabank zitten op dit moment ruim twee miljoen records. Een aantal soorten nemen toe, anderen nemen af. Veel soorten staan onder druk in hun verspreiding door verminderde geschiktheid van leefgebieden en andere gevolgen van menselijke invloeden.

De Zoogdiervereniging maakt zich sterk voor onderzoek naar en bescherming van de inheemse zoogdieren van Nederland. Gelukkig zijn er voor veel van onze soorten monitoringsprogramma's  waar u actief aan kunt meewerken. Veel soorten worden op dit moment echter nog niet goed gevolgd waardoor we niet goed weten hoe het met ze gesteld is. Soms weten we dat een soort het moeilijk heeft, maar ontbreken de middelen voor een goede bescherming. In sommige gevallen kunt u als vrijwilliger heel concreet bijdragen aan directe bescherming.

Uw financiële steun helpt altijd.

€ 5,00