Wolvenmeldpunt

Wolvenpaar
Wolvenpaar

De wolf is terug in Nederland. Sinds jaren volgt de Zoogdiervereniging alle waarnemingen op van wolven en eventuele wolfsporen. Jaarlijks komen er duizenden meldingen bij het Wolvenmeldpunt binnen. Alle binnenkomende meldingen worden door een team aan getrainde vrijwilligers en experts meervoudig beoordeeld. Sinds 2017 wordt het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging hierin financieel ondersteund door BIJ12 (het uitvoeringsorgaan van de samenwerkende provincies).

Al lange tijd zagen ecologen dat wolven steeds dichter naar Nederland kwamen. Meer dan tien jaar geleden zijn ecologen van verschillende natuurorganisaties zich daarom gaan voorbereiden op de terugkeer van de wolf binnen het samenwerkingsverband Wolven in Nederland. De Zoogdiervereniging is één van de drie grondleggers van dit samenwerkingsverband, naast FREE Nature en ARK Natuurontwikkeling.

Inmiddels is de wolf teruggekeerd in Nederland. Dit leidt tot wetenschappelijke, juridische en maatschappelijke vragen. Het belangrijkste beleidskader over deze aspecten vormt het Interprovinciaal Wolvenplan. Onderdeel hiervan is de noodzaak tot uitgebreide monitoring van de aantallen, verspreiding en herkomst van de wolven die in Nederland verblijven. De kaders voor het monitoringsonderzoek zijn nader uitgewerkt in het Monitoringsplan Wolf. Bij de uitvoering van de monitoring van wolven werken wij nauw samen met BIJ12, het genetisch lab van Wageningen Environmental Research en terreinbeheerders.

Waarneming doorgeven

U kunt uw waarneming van een wolf of wolfspoor doorgeven via deze pagina. Op deze wijze komt de melding met de juiste informatie automatisch in de database zodat deze goed verwerkt kan worden.

Vragen

Veel gestelde vragen kunt u bekijken op de website Wolven in Nederland.

Pers

Uitsluitend journalisten kunnen met de volgende medewerkers van de Zoogdiervereniging contact opnemen:

Glenn Lelieveld, Coördinator Wolvenmeldpunt, 
06 - 57613192, glenn.lelieveld@zoogdiervereniging.nl

Maurice La Haye, Teamleider landzoogdieren Zoogdiervereniging, 
06 - 16818822, maurice.lahaye@zoogdiervereniging.nl

Overzicht wolventerritoria Benelux

Wolventerritoria

De wolf is een soort die niet aan landsgrenzen gebonden is. De wolven in Nederland maken naar het oosten deel uit van de Centraal-Europese wolvenpopulatie en naar het zuiden van de Alpiene wolvenpopulatie. Samenwerking tussen de Benelux en Duitsland heeft ertoe geleid dat er een grensoverschrijdende kaart van de wolventerritoria is gemaakt. Zo werken overheden samen om wolvenpopulatie in beeld te brengen. Deze kaart kan in de toekomst worden uitgebreid met data uit andere landen.

Op de kaart is in beeld gebracht waar wolven in de Benelux en Duitsland de afgelopen jaren zijn waargenomen en hoe zich dat in de tijd heeft ontwikkeld. Op de kaart met wolventerritoria staat aangegeven of het gaat om een individu, een paar of een roedel. Deze kaart geeft een goed beeld van de ontwikkeling in de verspreiding en voortplanting van wolven in de Benelux en Duitsland door de jaren heen. Elk ‘wolvenjaar’ start in mei en loopt tot en met april van het jaar daarop. Hierbij wordt rekening gehouden met de biologie en voortplantingscyclus van de wolf.

Kaart wolventerritoria