Wolvenmeldpunt

De wolf is terug in Nederland. Sinds jaren volgt de Zoogdiervereniging alle waarnemingen op van wolven en eventuele wolfsporen. Jaarlijks komen er zo'n 3.000 à 4.000 meldingen (!) bij het Wolvenmeldpunt binnen. Alle binnenkomende meldingen worden door een team aan getrainde vrijwilligers en experts meervoudig beoordeeld. Sinds 2017 wordt het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging hierin financieel ondersteund door BIJ12 (het uitvoeringsorgaan van de samenwerkende provincies).

Al lange tijd zagen ecologen dat wolven steeds dichter naar Nederland kwamen. Meer dan tien jaar geleden zijn ecologen van verschillende natuurorganisaties zich daarom gaan voorbereiden op de terugkeer van de wolf binnen het samenwerkingsverband Wolven in Nederland. De Zoogdiervereniging is één van de drie grondleggers van dit samenwerkingsverband, naast FREE Nature en ARK Natuurontwikkeling.

Inmiddels is de wolf teruggekeerd in Nederland. Dit leidt tot wetenschappelijke, juridische en maatschappelijke vragen. Het belangrijkste beleidskader over deze aspecten vormt het Interprovinciaal Wolvenplan. Onderdeel hiervan is de noodzaak tot uitgebreide monitoring van de aantallen, verspreiding en herkomst van de wolven die in Nederland verblijven. De kaders voor het monitoringsonderzoek zijn nader uitgewerkt in het Monitoringsplan Wolf. Bij de uitvoering van de monitoring van wolven werken wij nauw samen met BIJ12, het genetisch lab van Wageningen Environmental Research en terreinbeheerders.

Waarneming doorgeven

U kunt uw waarneming van een wolf of wolfspoor doorgeven via deze pagina. Op deze wijze komt de melding met de juiste informatie automatisch in de database zodat deze goed verwerkt kan worden.

Vragen

Voor veelgestelde vragen kunt u terecht bij de website van Wolven in Nederland.

Pers

Uitsluitend journalisten kunnen met de volgende medewerkers van de Zoogdiervereniging contact opnemen:

Glenn Lelieveld, Coördinator Wolvenmeldpunt, 
06 - 57613192, glenn.lelieveld@zoogdiervereniging.nl

Maurice La Haye, Teamleider landzoogdieren Zoogdiervereniging, 
06 - 16818822, maurice.lahaye@zoogdiervereniging.nl