NEM Verspreidingsonderzoek Exoten

In NEM Verspreidingsonderzoek Exoten worden sinds 2019 data verzameld van meerdere soorten exoten zoogdieren met als doel om de verspreiding en de verspreidingstrend van de soorten te monitoren. Het NEM meetprogramma bestaat in zijn geheel uit onderzoek naar muntjak, beverrat, muskusrat, wasbeer en wasbeerhond. Onderzoek naar wasbeer en wasbeerhond wordt uitgevoerd met wildcamera’s door vrijwilligers van de Zoogdiervereniging. De camera’s worden geplaatst op plekken die interessant zijn. Hiermee hopen wij meer waarnemingen te kunnen verzamelen over deze dieren.

Wasbeerhond
Wasbeerhond (foto: Z. de Bruin)

Onderzoeksmethode en uitwerking

Vanuit het project zijn 119 wildcamera’s beschikbaar voor onderzoek, maar mensen zijn vrij om hun eigen wildcamera’s te gebruiken. Als je vanuit het programma NEM marters camera’s hebt voor onderzoek mogen deze uiteraard ook worden gebruikt.

De camera’s worden uitgezet volgens een strikt protocol in twee specifieke periodes:

  • Voor wasbeerhond betreft dat de periode: 1 september - 30 september. In deze periode wordt de camera geplaatst bij een verlaten dassenburcht. Zijn er geen verlaten dassenburchten aanwezig? Plaats de camera dan op een wildwissel of een vernauwing in het landschap zoals een bruggetje.
  • Voor wasbeer betreft dit de periode: 1 oktober - 31 oktober. In deze periode wordt de camera geplaatst langs een wissel bij een waterloop, oever van een beek of onder een bruggetje.

Gevraagd wordt om de camera’s minimaal 4 weken (maximaal 6 weken) binnen deze periodes op de meest kansrijke locaties te plaatsen, binnen één uurhok (één camera per uurhok).

Na het verzamelen van de camerabeelden vragen wij de beelden te uploaden en te verwerken in het fotoverwerkingsprogramma Agouti.

Voor een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksmethode met wildcamera’s verwijzen wij naar de Handleiding NEM Meetprogramma Exoten.

Voor het plaatsen van de wildcamera’s is het altijd heel belangrijk om toestemming te vragen aan de terreineigenaar of de terreinbeheer. Een voorbeeldbrief voor de aanvraag van een betredingsvergunning voor het terrein waar je aan de slag wil is hier te downloaden.

Informatie voor deelnemers

Landelijk coördinator: Vincent Elders (vincent.elders@zoogdiervereniging.nl)
Benodigde kennis: ervaring met wildcamera's is handig, maar kan ook geleerd worden.
Tijdsinspanning: in september plaats je de wildcamera’s vier weken voor wasbeerhond en in oktober vier weken voor wasbeer. Vervolgens verwerk je vóór 30 november alle beelden in Agouti.
Uitvoering: alleen of samen met andere vrijwilligers.

Reserveren onderzoeksgebieden (uurhokken)

Wanneer jij je hebt aangemeld kun je uurhokken 'claimen' om onderzoek te doen. Vanaf 2022 hebben wij een online aanmeldmodule voor het reserveren van uurhokken. Hierdoor hoeven in tegenstelling tot voorgaande jaren de uurhokken niet meer gereserveerd te worden via de mail en kan iedereen zien welke uurhokken voor dit seizoen al gereserveerd zijn.

De aanmeldlink zal na de aanmelding voor het programma worden verstuurd. Voor het reserveren van uurhokken is een profiel op Telmee.nl nodig.

Vragen: vrijwilligers@zoogdiervereniging.nl.

Handleidingen

Hieronder zijn een aantal handleidingen te vinden die belangrijk zijn voor het Meetprogramma:

Resultaten van het meetprogramma

Deelnemers aan de NEM meetprogramma's ontvangen twee keer per jaar (in april en in oktober) de Telganger per email. Wilt u zich aanmelden en in het vervolg ook de Telganger ontvangen of oude edities bekijken dan kan dat hier.