Mollentelling

Waar leeft de mol? Die vraag staat centraal bij de landelijke Mollentelling. Ook in 2023 organiseren de Zoogdiervereniging, Vroege Vogels, Waarneming.nl en Tuintelling de jaarlijkse Mollentelling. Iedereen kan meedoen in het weekend van 11 en 12 februari. Als je meedoet aan de telling help je niet alleen met de monitoring, maar leer je de mol ook nog eens beter kennen. Hoe meer we leren over de mol, hoe beter we met de mol leren samenleven.

De Mollentelling wordt mede mogelijk gemaakt door de NDFF en BIJ12.

Het doel van de Mollentelling

>

Wat is het doel van de Mollentelling?

Door de Mollentelling verzamelen we data over de verspreiding van de mol. Veel mensen zien regelmatig molshopen, maar geven deze vaak niet door. Met de Mollentelling willen we mensen aansporen om hun waarnemingen van mollen(sporen) door te geven. Het gaat hierbij om de verspreiding van de mol (waar leven mollen?). Hoeveel mollen er in Nederland leven is niet af te leiden uit deze data, aangezien het verschilt per gebied en seizoen hoeveel molshopen één mol maakt.
Daarnaast is de Mollentelling een goede gelegenheid om meer te leren over dit bijzondere zoogdier die zelden wordt gezien. Hoe meer we leren over de mol, hoe beter we met de mol leren samen te leven.

Telling doorgeven

>

Meedoen aan de Mollentelling kan op verschillende manieren. Waarnemingen van mollen of mollensporen, zoals molshopen, kun je doorgeven via het speciale mollenmeldpunt of in de tuin via de Jaarrond Tuintelling. Ook via Telmee.nl kun je jouw waarneming doorgeven. Het belangrijkste is om de locatie, datum en type waarneming (molshoop, levende of dode mol) door te geven. Sta je bij een veld met veel molshopen? Maak dan een schatting van het aantal molshopen en voer dit getal bij het mollenmeldpunt in bij ‘Aantal individuen’. De verzamelde data wordt opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). 

Ben je al een beetje bekend met het doorgeven van waarnemingen en gebruik je de app ObsIdentify hiervoor? Ga naar de app, log in en zoek naar de mollenchallenge 2023. De rest spreekt voor zich.

Het lukt mij niet om mijn waarneming in te voeren, wat nu?

Als het echt niet lukt om via bovenstaande websites jouw waarneming in te voeren kun je hem doorgeven via info@zoogdiervereniging.nl. Geef hierbij in ieder geval de datum, locatie en type waarneming (molshoop, leven of dode mol) door.

Veelgestelde vragen

>

Is de mol een beschermde diersoort?

De mol is geen beschermde diersoort in Nederland.

Hoe gaat het met de mol in Nederland?

De mol komt op veel plekken in Nederland voor. Overal waar een mol kan graven in de grond en voldoende voedsel is kan een mol leven. Doordat de mol op zo veel plekken in Nederland voorkomt, lijkt het goed te gaan met de mol. Hoeveel mollen er in Nederland leven is lastig in te schatten. Op de Rode Lijst staat de mol geregistreerd als “thans niet bedreigd”.

Waar in Nederland komt de mol voor?

De mol komt in vrijwel alle soorten gebieden voor, alleen in droge heideterreinen en monotone naaldbossen kan de mol ontbreken. Overal waar een mol kan graven in de grond en voldoende voedsel is kan een mol leven. De mol komt in het hele land voor met uitzondering van de Waddeneilanden. De mol ontbreekt ook in schijnbaar geschikt leefgebied in grote steden, simpelweg omdat de mol dit gebied moeilijk kan bereiken.

Wat is het nut van een mol?

Een mol in jouw terrein heeft zeker (ook) voordelen. Mollen eten namelijk slakken en larven van (schadelijke) insecten. Daarnaast zorgen ze door het graven van hun gangen dat de grond luchtig blijft en water goed kan wegstromen. En je kunt de grond die bovenop een molshoop ligt goed gebruiken om planten te kweken.

Waarom maakt een mol molshopen?

Mollen graven een groot gangenstelsel onder de grond. Dit doen ze onder andere om eten te verzamelen. De gangen werken als een val waar kleine ongewervelde dieren in vallen, die de mol opeet tijdens zijn patrouille door de gangen. Mollen hebben hele sterke poten waarmee ze de grond naar achteren werken. Deze grond wordt helemaal omhoog  gedrukt, totdat het op het oppervlak een molshoop wordt. De molshopen gebruikt de mol ook als in- en uitgang van zijn gangenstelsel.

Hoeveel molshopen maakt één mol?

Het verschilt per gebied en per periode hoeveel molshopen één mol maakt. In de paartijd (februari-april) gaan de mannen op zoek naar de vrouwen. Hierbij maken ze meer molshopen (mollenritten). We weten daarom alleen waar mollen leven en niet hoeveel mollen er in Nederland leven. Ook het weer heeft invloed op hoeveel molshopen een mol maakt. Als het kouder wordt en de regenwormen dieper de grond in trekken, dan zal de mol dieper moeten graven om bij zijn voedsel te komen. Hierdoor moet de mol meer grond omhoog werken en ontstaan er meer molshopen.

Waarom zouden we de mol niet moeten bestrijden?

Sommige mensen zijn niet blij met molshopen op hun terrein. Echter heeft de mol ook een hele nuttige functie: de mol zorgt met het gangenstelsel voor een goede beluchting van de grond en voor een betere drainage. Daarnaast eten mollen slakken en larven van (schadelijke) insecten.
Een andere reden om de mol niet te bestrijden is dat in veel gevallen een andere mol de lege plek inneemt. Zolang een terrein geschikt is voor mollen, is de kans groot dat een andere mol de plek ontdekt en (nog meer) gangen gaat graven. Mollen zijn territoriale dieren. Als je geduldig wacht tot een mol klaar is met het graven van zijn gangenstelsel, is de kans groot dat het daarna rustiger wordt qua aantal molshopen. In de paartijd (februari-april) en als het weer sterk verandert graven mollen vaak nieuwe gangen en kunnen er tijdelijk meer molshopen ontstaan.
Uit onderzoek van Water Natuurlijk is bovendien ook gebleken dat de veiligheid van dijken niet in het geding komt bij het wegvangen van minder mollen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het beleid bij het waterschap Hollandse Delta waardoor het aantal gedode mollen fors is gedaald.

Heeft het bestrijden van mollen nut?

Het is haalbaar om een mol te verwijderen. Echter is de kans groot dat vervolgens een andere mol de plek ontdekt en (nog meer) gangen gaat graven. Op de meeste plekken heeft het daarom weinig nut om mollen te bestrijden. Sterker nog, de mol heeft ook een positieve rol: mollen zorgen voor een luchtige bodem en eten slakken en schadelijke insecten op.
Uit onderzoek van Water Natuurlijk is bovendien ook gebleken dat de veiligheid van dijken niet in het geding komt bij het wegvangen van minder mollen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het beleid bij het waterschap Hollandse Delta waardoor het aantal gedode mollen fors is gedaald.

Hoe kan ik mollen bestrijden op een diervriendelijke manier?

Er zijn ontzettend veel tips te vinden om mollen op een “diervriendelijke” manier te verjagen. Echter is er geen wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat dit echt werkt of daadwerkelijk diervriendelijk is. Daarnaast is de kans groot dat vervolgens een andere mol de plek ontdekt en (nog meer) gangen gaat graven.

Zijn mollen blind?

De mol heeft kleine, slecht ontwikkelde ogen, maar hij is niet blind.

Hoe gaat de mol om met de huidige weersomstandigheden?

De ondergelopen uiterwaarden, centimeters sneeuw en aanhoudende vorst zijn niet gunstig voor de mol. Hij zal moeten vluchten voor het water of dieper de grond in duiken om te ontsnappen aan de kou. Hier zal hij gebruik maken van zijn aangelegde voedselvoorraden en op zoek gaan naar nieuw voedsel dat zich nu ook dieper in de bodem bevindt. In deze tijd van het jaar bevinden mannetjesmollen zich normaal gesproken veel aan de oppervlakte om hier te zoeken naar vrouwtjes. Hier leggen ze grote afstanden af in de hoop het gangenstelsel van een vrouwtje tegen te komen.  Ook het vinden van een partner wordt dus door de winterse omstandigheden belemmerd. Mollen kunnen echter ook molshopen maken door een laag sneeuw heen, zoals te zien is op de foto in het nieuwsbericht. Hierdoor vallen ze natuurlijk goed op en zijn ze eenvoudig te spotten tijdens de Mollentelling!

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de Zoogdiervereniging.