Aanvraag machtiging onderzoek / vervoer landzoogdieren

Boommarteronderzoek (© Aaldrik Pot)
Boommarteronderzoek (© Aaldrik Pot)

De Zoogdiervereniging beschikt over vergunningen voor de 12 provincies en mag leden of andere deskundigen machtigen. Wij willen hiermee het onderzoek naar zoogdieren stimuleren en toegankelijk houden, maar daarnaast willen we ook de stress, verstoring en sterftekans die dat met zich mee brengt zo goed mogelijk beperken.

Deze machtiging kan ook gebruikt worden voor het vervoer van beschermde zoogdiersoorten (en voor het schoonmaken van vleermuiskasten).

Geef in het onderstaande formulier zo nauwkeurig mogelijk aan hoe het onderzoek eruit gaat zien en waarom. Alleen goed onderbouwde aanvragen komen in aanmerking voor een machtiging. Let op, sommige provincies stellen aanvullende voorwaarden.

De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het uitschrijven van de machtiging.

Hoe verder?

Let op, als er sprake is van dierproeven bij (een deel van) de zoogdieren, dan moet ook een 'studieprotocol landzoogdieren' worden ingediend en pas na goedkeuring van het studieprotocol en ontvangst van het advies van de IvD (Instantie voor Dierenwelzijn) van de Zoogdiervereniging kan het onderzoek van start.

Familienaam (1 persoon per keer aanmelden a.u.b.).
Voorletter(s)
Roepnaam
Vul hier uw adresgegevens in
Vul hier uw postcode in
Geef hier uw woonplaats op.
Vul hier uw telefoonnummer in

Na afronding van de werkzaamheden dienen de resultaten van het veldwerk in een Excel-bestand naar martijn.vanoene@zoogdiervereniging.nl gestuurd te worden. Minimaal moeten de volgende kenmerken van de waarnemingen worden vastgelegd:
-Kenmerk van deze ontheffing
- Datum
- Locatie (Amersfoort coördinaten of Lat/lon decimale graden)
- Wat is er waargenomen (telonderwerp: levend/dood/spoor)
- Hoe is het waargenomen (zicht/vangst/etc.)
Indien via een online invoerportaal, voeg dan enkele linken naar de data toe.

Met het invullen van dit formulier gaat u akkoord met de machtigingsvoorwaarden.
U dient akkoord te gaan met onze privacyregels om deel te nemen aan cursussen van de Zoogdiervereniging.