2013: Jaar van de steenmarter

Elk jaar vraagt de Zoogdiervereniging extra aandacht voor één van de in Nederland in het wild levende zoogdiersoorten. In 2013 is het de beurt aan de steenmarter!

Voor de steenmarter is gekozen vanwege de toename in verspreiding in Nederland en de overlast die ervaren kan worden als steenmarters een bezoek brengen aan huizen of auto’s. Er zijn in veel gevallen goede oplossingen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

De Zoogdiervereniging wil de kennis die daarover aanwezig is onder de aandacht brengen zodat overlast geminimaliseerd wordt en de steenmarter in een positiever licht komt te staan.

Logo steenmarter
Logo steenmarter

Wat gaan we doen voor de steenmarter in 2013?

Het doel van deze website is het Nederlands publiek kennis laten maken met de steenmarter als zoogdiersoort in de eigen omgeving en te voorzien in de informatiebehoefte in geval van (mogelijke) overlast. Met deze website willen wij ons richten op voorlichting voor een zo breed mogelijk publiek. Daarnaast verliezen wij de personen die professioneel met steenmarters te maken hebben niet uit het oog.

De verantwoordelijkheid voor het voorkomen en verhelpen van eventuele overlast van steenmarters ligt formeel bij de gemeentes. Op enkele voorbeelden na nemen de meeste gemeentes deze verantwoordelijkheid onvoldoende, meestal vanwege gebrek aan kennis en financiën. Om te voorkomen dat mensen met vragen van het kastje naar de muur worden gestuurd, gaat de Zoogdiervereniging een centraal informatiepunt instellen op een website. Naast informatie over hoe om te gaan met overlast, worden er ook tips gegeven over hoe met steenmarters is samen te leven en om begrip te kweken voor dit prachtige dier. Op deze website worden bovendien zowel het publiek als professionals uitgenodigd om hun ervaringen te delen: wat werkt in de praktijk wel en wat niet. Op deze manier gaat de website een duidelijke meerwaarde bieden boven de nu al aanwezige informatie in brochures en boeken.

Overige informatie Jaar van de Steenmarter

Infographic steenmarter (gemaakt door Studio Brun)

Brochure Steenmarters in en om het huis (Pdf)

Infographic steenmarter
Infographic steenmarter