2009: Jaar van de egel

Logo jaar van de egel
Logo jaar van de egel

De Zoogdiervereniging roept 2009 uit tot het ‘Jaar van de Egel’. De egel volgt de bunzing op en is gekozen omdat er aanwijzingen zijn dat het niet goed gaat met de egel in Nederland. Bij het opstellen van een advies voor de Rode lijst voor bedreigde zoogdieren moest de Zoogdiervereniging echter vaststellen dat er onvoldoende gegevens waren om de egel een extra beschermde status te geven. In 2009 gaan we er alles aan doen zoveel mogelijk gegevens te verzamelen van de egel.

Wat gaan we doen in 2009 voor de egel?

De campagne Jaar van de Egel zal zijn hoogtepunt hebben tijdens het derde weekend van september, wanneer voor het eerst het Egelweekend wordt gehouden. Dan zijn er diverse activiteiten waar de egel centraal staat en wordt de grootste egeltelling ooit gehouden.

Daarnaast vraagt de Zoogdiervereniging aandacht voor een egelvriendelijke tuin. Onder andere via een informatiefolder.

Overige informatie

Soorteninformatie: egel

Egelbescherming

Egelvrienden
Egelvrienden