VLEN nieuwsbrief

VLEN Nieuwsbrief 84

2023

Voorwoord en agenda voor vleermuisminners

Jaarcyclus Meervleermuis - Louise Prevot en Mark Hoksberg

Eerste kraamverblijf mopsvleermuis in Nederland - Douwe van der Ploeg en Wieneke Huls

Nieuwbouw snel geaccepteerd door de gewone dwergvleermuis - Jan-Willem Wilbrink

Intestinal tropism of a Betacoronavirus (Merbecovirus) in Nathusius’s Pipistrelle Bat (Pipistrellus nathusii), its natural host - Vera Mols

Rubriek: Miskleunen & toppers van vleermuismitigatie.. Massa-verblijf van vleermuiskasten - John Mulder

VLEN nieuwsbrief 83

2023

Voorwoord en agenda voor vleermuisminners
Aankondiging: 2023: het Jaar van de Meervleermuis
Vleermuizen onder elkaar: belaagde mannetjes, soortherkenning en veilig landen - Kamiel Spoelstra en René Janssen
De Leo Bels Wisselprijs, maar wie was eigenlijk Leo Bels? - Peter H.C. Lina en Aldo M. Voûte
Eerste waarneming van een overwinterende Bechstein in Noord-Nederland - Henk van Netten, Eva de Hullu, Huub Vlemmix en Jan Mager
Gedicht MISGELOPEN - Lilian Zielstra
Oproep: Help mee met lokaliseren en tellen van inbouwvoorzieningen!