Kijk op Exoten 43

Kijk op Exoten, nummer 43, mei 2023

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. In deze nieuwsbrief:

De muntjak, geen voet aan de grond of meer dan wij nu weten?
Koen van Veen (Zoogdiervereniging) en Bram D’hondt, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

De muntjak (Muntiacus reevesi) is een soort die de gemoederen bezighoudt. In Nederland zijn er de afgelopen decennia enkele kleine populaties geweest en er blijven losse waarnemingen binnenkomen, hoofdzakelijk uit het zuiden. Het aantal waarnemingen is de afgelopen jaren echter laag (enkele waarnemingen per jaar) en vrij stabiel. Op basis van de waarnemingen lijkt populatievorming of een invasie van deze soort in Nederland vooralsnog uit te blijven. Of kijken wij niet goed en zien wij de muntjak misschien over het hoofd?