Kijk op Exoten 38

Kijk op Exoten, nummer 38, februari 2022

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 

Kans op hybridisatie van edelhert en sikahert in Nederland?
Ellen van Norren (Zoogdiervereniging)

Het sikahert (Cervus nippon) is sinds het eind van de 19de eeuw vanuit Oost-Azië in Westen Midden-Europa geïntroduceerd als parkhert. Later verwilderde het sikahert door ontsnappingen en vrijlatingen. Sikaherten kunnen hybridiseren met edelherten (C. elaphus), zowel in gevangenschap als in het wild. Dit kan een risico vormen voor inheemse edelherten in Nederland.