Zoogdier / jaargang 32 / nr.2 / zomer 2021

Image
Zwemmende otter_voorpagina
Otter

Hieronder kunt u Zoogdier digitaal raadplegen welke hoort bij de hardcopy van dit nummer.

De pdf van dit nummer is momenteel nog niet beschikbaar
Complete nummers komen per kalenderjaar een jaar na uitgifte beschikbaar. Word lid en ontvang automatisch de meest recente nummers van het populair wetenschappelijk tijdschrift Zoogdier thuis gestuurd. Kijk hier hoe u lid kunt worden.

Twintig jaar DNA-onderzoek werpt zijn vruchten af

>
Image
Artikel otter

SOORTBESCHRIJVING

Otter - soortfiche

LITERATUURLIJST

 1. Niewold F.J.J., Lammertsma D.R., Jansman H.A.H. & Kuiters A.T. (2003). De otter terug in Nederland. Eerste fase van de herintroductie in Nationaal Park De Weerribben in 2002. Alterra-rapport 852, Wageningen. 70 pp. PDF
 2. Koelewijn H.P., Pérez-Haro M., Jansman H.A.H., Boerwinkel M.C., Bovenschen J., Lammertsma D.R., Niewold F.J.J. & Kuiters A.T. (2010). The reintroduction of the Eurasian otter (Lutra lutra) into the Netherlands: hidden life revealed by non-invasive genetic monitoring. Conservation Genetics 11 (2): 601-614. PDF
 3. Kuiters A.T., de Groot G.A., Lammertsma D.R., Jansman H.A.H. & Bovenschen J. (2020). Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie. Ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2018/2019. WOt-technical report 188. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen. 70 pp. PDF
 4. Kuiters A.T., Lammertsma D.R., Jansman H.A.H., Koelewijn H.P. (2012). Status van de Nederlandse otterpopulatie na herintroductie. Kansen voor duurzame instandhouding en risico’s van uitsterven. Alterra-rapport 2262, Wageningen. 54 pp. PDF
 5. Dekker P. & Bos D. (2021). Lokale helden helpen verkeersknelpunten op te lossen. Aandacht voor veilige otterpassages. Zoogdier 32 (1): 10-12.
 6. Lammertsma D.R., Niewold F.J.J., Jansman H.A.H., Koelewijn H.P. & Kuiters A.T. (2008). Kansen voor de otter in de regio Nieuwkoopse Plassen - Reeuwijkse Plassen - Krimpenerwaard: een haalbaarheidsstudie. Alterra rapport 1822, Wageningen. 101 pp. PDF
 7. Kuiters L., de Groot A., Lammertsma D., Jansman H., Bovenschen J., Laar M. & Niewold F. (2019). Terug van weggeweest, de otter in Nederland. De Levende Natuur 120 (6): 238-241.
 8. Koelewijn H.P. & Kuiters L. (2011). Genetica in het natuurbeheer: een onderschat werkinstrument. De Levende Natuur 112 (2): 49-54. PDF

CONTACT

Groene oase verraadt aanwezigheid veldmuisfenomeen?

>
Image
Veldmuis in hand

SOORTBESCHRIJVING

Veldmuis - soortfiche

MEER INFORMATIE

EXTRA TABELLEN EN FIGUREN

Tabel x

Image
Tabel 2

Tabel van de plantensoorten die in het onderzochte baanvak werden gevonden.

Image
Tabel 3

Figuur x

Image
Figuur 4

Figuur x

Image
Figuur 7

Figuur x

Image
Figuur 8a

Figuur x

Image
Figuur 8b

CONTACT

Egels met rugzakken geven inzicht in hun leefwijze

>
Image
Gezenderde egel

SOORTBESCHRIJVING

Egel - soortfiche

MEER INFORMATIE

TABEL

Tabel 1: Overzicht van vangst en volggegevens van de egels uit dit onderzoek.

Image
Tabel 1

LITERATUUR

 1. Van Norren E., Dekker J. & Limpens H. (2020). Basisrapport Rode Lijst Zoogdieren 2020 volgens Nederlandse en IUCN-criteria. Bureau van de Zoogdiervereniging/Nijmegen. 151 pp. PDF
 2. Van de Poel J., Dekker J.J.A. & van Langevelde F. (2015). Dutch hedgehogs Erinaceus europaeus are nowadays mainly found in urban areas, possibly due to the negative Effects of badgers Meles meles. Wildlife Biology 21 (1). PDF
 3. Barthel L.M.F. (2019). Population structure and behaviour of the European hedgehog in an urbanized world. [PhD thesis]. PDF
 4. Gurnell J., Reeve N. & Bowen C. (2015). A Study of Hedgehogs in The Regent’s Park. The Royal Parks Foundation. 63 pp. PDF
 5. Rautio A., Valtonen A. & Kunnasranta M. (2013). The effects of sex and season on home range in European hedgehogs at the northern edge of the species range. Annales Zoologici Fennici 50(1-2): 107-123.
 6. Barthel L.M.F., Hofer H. & Berger A. (2019). An easy, flexible solution to attach devices to hedgehogs (Erinaceus europaeus) enables longterm highresolution studies. Ecology and Evolution: 9 (7): 1-8. PDF

CONTACT

Zoogdierbescherming met zoogdieren

>
Image
Snuffelende hond

AANVULLEND ARTIKEL

Een neus voor de natuur Over de mogelijkheden van speurhonden in het natuurbehoud’ Natuur.Focus 15 (4).

LITERATUUR

 1. https://www.wildlifedetectiondogs.org
 2. Böcker F., Taubmann J. & Grimm-Seyfarth A. (2018). Wildlife Detection Dogs ? Einsatz und Grenzen von Artenspürhunden in Wildtierforschung und Naturschutz. Veröffentlichungen Wald und Gesellschaft.
 3. Taubmann J. & Ramlow S. (2019). Forschungsprojekt „Artenspürhunde im Wildtiermonitoring“ - Abschlussbericht. PDF
 4. Stockmans B., Vervaecke. H. & Van Krunkelsven E. (2019). Het opleiden van ecologische zoekhondenteams. Hinderpalen en succesfactoren. Bachelorproef voorgelegd tot het behalen van het diploma van Bachelor in de Agro- en biotechnologie - Afstudeerrichting Dierenzorg. PDF
 5. Hatlauf J., Böcke F., Work L., Collet S., Schley L., Szabó L., Hackländer K. & Heltai M. (2020). Jackal in hide: detection dogs show first success in the quest for golden jackal (Canis aureus) scats. Mammal Research 66 (4): 227–236. PDF
 6. Grimm-Seyfarth A., Harms W. & Berger A. (2020). Detection dogs in nature conservation: A database on their world-wide deployment with a review on breeds used and their performance compared to other methods. Methods in Ecology and Evolution 12 (4): 1-12. PDF
 7. Oldenburg C., Schoon A. & Heitkönig I.M.A. (2016). Case Study Wildlife detection dog training: A case study on achieving generalization between target odour variations while retaining specificity. Journal of Veterinary Behaviour 13: 34-38. PDF

CONTACT

Nieuw meetnet voor meervleermuizen van start

>
Image
Vliegende meervleermuis

SOORTBESCHRIJVING

Meervleermuis- soortfiche

MEER INFORMATIE

TABEL

Tabel 1: Meetlocaties in het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Image
Tabel 1 meervleermuis

LITERATUUR

 1. Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Rijntakken PDF
 2. Beheerplan Natura 2000-gebied Rijntakken (038) van Provincie Gelderland  PDF
 3. Jansen E.A., Oene M. van, Schillemans M.J., Adrichem M.H.C. van & Limpens H.J.G.A. (2019). Aanpak voor monitoring van de meervleermuis in Natura 2000-gebied Rijntakken. Rapport 2017.44. Bureau van de Zoogdiervereniging/Nijmegen. PDF
 4. Adrichem M.H.C. van, Jansen E.A. & Aarts B. (2021). Monitoring foerageergebied meervleermuis in Natura 2000-gebied Rijntakken, resultaten 2020. Rapport 2020.39. Bureau van de Zoogdiervereniging/Nijmegen.

CONTACT

Gewone en ongewone molshopen

>
Image
Molshopen

SOORTBESCHRIJVING

Mol- soortfiche

LITERATUUR

 1. Witte G.R. (1997). Der Maulwurf. Die Neue Brehm-Bücherei nr. 637 - Westarpt Wissenschaften/Magdeburg. 220 pp.
 2. Atkinson R. (2013). Moles. Whittet Books Ltd./Stansted. 135 pp.
 3. Van Diepenbeek A. (2019). Veldgids Diersporen Europa. KNNV-Uitgeverij/Zeist. 346 pp.
 4. Godfrey G.K. & Crowcroft P. (1960). The life of the mole (Talpa europaea). Museum Press/London. 152 pp.

CONTACT

Diverse artikelen

>

Korte berichten

>

Waarnemingen

>

Literatuurlijst

>

Via deze link kunt u de complete literatuurlijst van Zoogdier 32-2 downloaden.