Zoogdier / jaargang 32 / nr.1 / voorjaar 2021

Image
Muskusrat_voorpagina

Hieronder kunt u Zoogdier digitaal raadplegen welke hoort bij de hardcopy van dit nummer.

De pdf van dit nummer is momenteel nog niet beschikbaar
Complete nummers komen per kalenderjaar een jaar na uitgifte beschikbaar. Word lid en ontvang automatisch de meest recente nummers van het populair wetenschappelijk tijdschrift Zoogdier thuis gestuurd. Kijk hier hoe u lid kunt worden.

Diervriendelijk vangen heeft de toekomst

>
Image
Diervrinedelijk vangen van muskusraatten en beverratten

SOORTBESCHRIJVING

Muskusrat - soortfiche
Beverrat - soortfiche

MEER INFORMATIE

CONTACT

Een verdwijnend fenomeen ?

>
Image
Witte hermelijn
Witte hermelijnen

SOORTBESCHRIJVING

Hermelijn - soortfiche

MEER WETEN

Waarom kleurt een hermelijn wit in de winter?

LITERATUUR

 1. Walsberg G.E. (1991). Thermal effects of seasonal coat change in three subarctic mammals. J. Therm Biol. 16/5: 291-296. PDF
 2. Zimova M., Hackländer K.,  Good J.M., Melo-Ferreira J., Célio Alves P. and Mills L.S. (2018). Function and underlying mechanisms of seasonal colour moulting in mammals and birds: what keeps them changing in a warming world? Biol. Rev. 93: 1478-1498. 1478. doi: 10.1111/brv.12405. PDF
 3. Lange R., Twisk P., van Winden A. & van Diepenbeek A. (1994). Zoogdieren van West-Europa. KNNV-uitgeverij, Utrecht.
 4. Alley R.B. (2000). The Younger Dryas cold interval as viewed from central Greenland. Quaternary Science Reviews 19:213-226. PDF
 5. Webreferentie: www.archisarchief.cultureelerfgoed.nl.
 6. King C.M. & Moody J.E. (1982). The biology of the stoat (Mustela erminea) in the National Parks of New Zealand V. Moult and colour change. New Zealand Journal of Zoology 9/1: 119-130. doi: 10.1080/03014223.1982.10423841. PDF
 7. Atmeh K., Andruszkiewicz A. & Zub K. (2018). Climate change is affecting mortality of weasels due to camouflage mismatch. Scientific Reports 8:7648. doi:10.1038/s41598-018-26057-5. PDF

CONTACT

Aandacht voor veilige otterpassages

>
Image
Otterpassages

SOORTBESCHRIJVING

Otter - soortfiche

MEER INFORMATIE

LITERATUUR

 1. Niewold F. & Bosma H. (2020). Veilig oversteken met voorzieningen op maat. Buizen voor otters onder wegen. Zoogdier 31 (3), 16–18. PDF
 2. Wansink D.E.H, Brandjes G.J., Bekker G.J., Eijkelenboom M.J., van den Hengel B., de Haan M.W. & Scholma H. (2013). Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur. Rijkswaterstaat & ProRail. pp.120. PDF
 3. Ayboga E. et al. (2015). Handlungsleitfaden für den ottergerechten Umbau von Brücken. Deutsche Umwelthilfe. PDF
 4. Kuiters A.T., de Groot G.A., Lammertsma D.R., Jansman H.A.H. & Bovenschen J. (2020). Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulaties. Ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2019/2020. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOT-technical report 188. 70 blz.; 26 fig.; 13 tab.; 26 ref; 2 Bijlagen. PDF
 5. Kuiters A.T. & Lammertsma D.R. (2018). Actualisatie van infrastructurele knelpunten voor de otter. Wageningen Environmental Research (WENR).
 6. Webreferentie: www.ark.eu/helpdeotter
 7. Webreferentie: Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)
 8. Kuiters A.T. & Lammertsma D.R. (2014). Infrastructurele knelpunten voor de otter. Overzicht van verkeersknelpunten met mate van urgentie voor het nemen van mitigerende maatregelen. Alterra, Wageningen-UR - Alterra-rapport 2513. PDF
 9. Kuiters A.T., Lammertsma D., Jansman H.A.H. & Niewold F. (2014). Sterke toename verkeerssterfte bij otters. Zoogdier 25 (4), 10–12. PDF
 10. Registratie van meldingen is belangrijk, bijvoorbeeld via RWS: 0800-8002; maar let op: snelwegen zijn verboden om te betreden i.v.m. de veiligheid.

CONTACT

De wolvenwelpen van de Lage Landen

>
Image
Wolgenwelpen

SOORTBESCHRIJVING

Wolf - soortfiche

LITERATUUR

 1. Reinhardt I., Kaczensky P., Knauer F., Rauer G., Kluth G., Wölfl S., Huckschlag D. & Wotschikowsky U. (2015). Monitoring von Wolf, Luchs und Bär in Deutschland. Bundesamt für Naturschutz. BfN-Skripten 413. PDF
 2. Klees D.J.C., van Leeuwen J. & van Norren E. (2019). Monitoringsplan Wolf. Zoogdiervereniging in opdracht van BIJ12. PDF

CONTACT

De baardvleermuis door de ogen van Peter Twisk

>
Image
Baardvleermuis

SOORTBESCHRIJVING

Baardvleermuis - soortfiche

LITERATUUR

 1. Daan S. (1980). Long term changes in bat populations in the Netherlands; a summary. Lutra, vol 22.
 2. NDFF Verspreidingsatlas Nederlandse Zoogdieren - baardvleermuis
 3. Dietz C. & Kiefer A. (2017). Veldgids vleermuizen van Europa. Uitgave KNNV-uitgeverij.
 4. Gegevens NDFF.
 5. Citizen science onderzoek naar de bedreigde baardvleermuis in de aardappelkelder van Kamp Westerbork.

CONTACT

Het effect van roofdieren op het gedrag van hazen

>
Image
Haas

SOORTBESCHRIJVING

Haas - soortfiche

LITERATUUR

 1. Schmitz O.J. (2007). Predator diversity and trophic interactions. Ecology, 88(10): 2415-2426.
 2. Nagy K.A., Girard I.A. & Brown T.K. (1999). Energetics of free-ranging mammals, reptiles, and birds. Annual Review of Nutrition, 19: 247–277. PDF
 3. Carbone C. & Gittleman J.L. (2002). A common rule for the scaling of carnivore density. Science, 295 (5563): 2273-2276. PDF
 4. Zanette L.Y., Clinchy M. & Suraci J.P. (2014). Diagnosing predation risk effects on demography: can measuring physiology provide the means. Oecologia, 176: 637-651.
 5. Smith R.K., Pullin A.S., Stewart G.B. & Sutherland W.J. (2010). Effectiveness of predator removal for enhancing bird populations. Conservation Biology, 24(3): 820-829. PDF

CONTACT

 • Martijn Weterings
 • Sanne Losekoot
 • Henry Kuipers
 • Herbert Prins
 • Frank van Langevelde
 • Sip Van Wieren

Een konijnenwentel

>
Image
Konijnenwentel

SOORTBESCHRIJVING

Konijn - soortfiche

LITERATUUR

 1. Drees M., Goddijn H., Broekhuizen S., Dekker J. & Klees D. (2007). Wilde konijnen. KNNV-uitgeverij Zeist / VZZ Nijmegen.
 2. Broekhuizen S. & Mulder J.L. (1983). Differences and similarities in nursing behaviour of hares and rabbits. Acta Zool. Fennica 174: 61-63.
 3. Mulder J. & Broekhuizen S. (1985). Zooggedrag bij konijnen. Film Zoogdier TV/Alterra, remake Musch & Tinbergen (2008). FILM
 4. Mulder J. (1991). De geheimzinnige jeugd van het wilde konijn. Zoogdier (2) 91/4. PDF
 5. Mol I. & Drees M. (2009). Waarnemingen bij wentels. Zoogdier 20 (1). PDF
 6. Van Diepenbeek A. (2019). Veldgids Diersporen Europa. KNNV-uitgeverij, Zeist.

CONTACT

Houvast voor eekhoorns over drukke wegen

>
Image
Eekhoornbrug

SOORTBESCHRIJVING

Eekhoorn - soortfiche

MEER WETEN

LITERATUUR

 1. van Bommel F. & Dekker J. (2017). Monitoring eekhoornbrug Otterlo 2016-2017. Van Bommel Faunawerk & Jasja Dekker Dierecologie, Wageningen & Arnhem.
 2. van Bommel F. & Thissen J. (2019) Monitoring eekhoornbruggen Otterlo 2018. Van Bommel Faunawerk, Wageningen.

CONTACT

Korte berichten

>

Waarnemingen

>

 

Literatuurlijst

>

Via deze link kunt u de complete literatuurlijst van Zoogdier 32-1 downloaden.