Zoogdier / jaargang 31 / nr.4 / winter 2020

Image
Zoogdier / jaargang 31 / nr.4 / winter 2020

Hieronder kunt u Zoogdier digitaal raadplegen welke hoort bij de hardcopy van dit nummer.

De pdf van dit nummer is momenteel nog niet beschikbaar
Complete nummers komen per kalenderjaar een jaar na uitgifte beschikbaar. Word lid en ontvang automatisch de meest recente nummers van het populair wetenschappelijk tijdschrift Zoogdier thuis gestuurd. Kijk hier hoe u lid kunt worden.

Kleine marters in Nederland

>
Image
Kleine marters in Nederland - op weg naar een betere toekomst

 

 

SOORTBESCHRIJVING

Bunzing - soortfiche
Hermelijn - soortfiche
Wezel - soortfiche

LITERATUURLIJST

 1. Mos, J. & Hofmeester, T. R. (2020). The Mostela: an adjusted camera trapping device as a promising non-invasive tool to study and monitor small mustelids. Mammal Research 65, 843–853.
 2. Smaal, M. & van Manen, W. (in prep voor Lutra)
 3. Werkgroep Kleine Marterachtigen Bommelerwaard (2019). Jaarverslag 2019.
 4. King, C. M. & Powell, R. A. (2010). The Natural History of Weasels and Stoats: Ecology, Behavior, and Management. Oxford University Press Inc, New York, USA.
 5. Birks, J. (2015). Polecats. Whittet Books LTD, Linton, UK.
 6. Smaal, M. (ongepubliceerde data)
 7. Jonker, N. (2016). Wezel, hermelijn en bunzing beschermd in Noord-Holland; wat betekent dit voor beheer en inrichting.
 8. Bouwens, S. (2017). Handreiking Kleine Marters in relatie tot soortbescherming. PDF
 9. Scholten-Huizendveld, H. T. (2019). Soortenbescherming in Overijssel Handreiking voor het aanvragen van een ontheffing. PDF

CONTACT

De lynx in België - meer dan een legende

>
Image
De lynx in België - meer dan een legende

SOORTBESCHRIJVING

Lynx - soortfiche

CONTACT

2021 Jaar van de Otter

>
Image
Zoogdier 31-4 2021 Jaar van de Otter!

SOORTBESCHRIJVING

Otter - soortfiche
 

CONTACT

Noordse woelmuis door de ogen van Maurice La Haye

>
Image
Zoogdier 31-4 Noordse woelmuis door de ogen van Maurice La Haye

SOORTBESCHRIJVING

Noordse woelmuis - soortfiche

 

CONTACT

Rode Lijst Zoogdieren herzien

>
Image
Zoogdier 31-4 Rode Lijst herzien

LITERATUURLIJST

 1. Norren van E., Dekker J. & Limpens H. 2020. Basisrapport Rode Lijst Zoogdieren 2020 volgens Nederlandse en IUCN-criteria. Zoogdiervereniging in opdracht van Ministerie van LNV. PDF
 2. Zoogdiervereniging VZZ, 2007. Basisrapport voor de Rode Lijst Zoogdieren volgens Nederlandse en IUCN-criteria. VZZ rapport 2006.027. Tweede, herziene druk. Zoogdiervereniging VZZ,Arnhem. PDF
 3. IUCN, 2019. Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 14. Prepared by the Standards and Petitions Committee.

CONTACT

Fotowedstrijd

>
Image
Zoogdier 31-4 Fotowedstrijd

 

CONTACT

Werk-Veld-Werk: interview met Roos Kuiters

>

 

Image
Zoogdier 31-4 WerkVeldWerk

CONTACT

De juiste wildcamera juist plaatsen

>
Image
Zoogdier 31-4 De juiste wildcamera juist plaatsen

LITERATUURLIJST

 1. Rovero, F., Zimmermann, F., Berzi, D., & Meek, P. (2013). "Which camera trap type and how many do I need?" A review of camera features and study designs for a range of wildlife research applications. Hystrix-Italian Journal of Mammalogy, 24(2), 148-156. PDF
 2. Gaynor, K. M.,Hojnowski, C. E., Carter, N. H., & Brashares, J. S. (2018). The influence of human disturbance on wildlife nocturnality. Science, 360(6394), 1232-1235. 

CONTACT

Smart Wildlife Mobility

>
Image
Zoogdier 31-4 Smart Wildlife Mobility

 

LITERATUURLIJST

 1. Compendium voor de Leefomgeving (2015)Aantal faunapassages bij rijkswegen en provinciale wegen, 2014. Indicator. 12 februari 2015.


CONTACT

In memoriam: Wim van Geelen

>
Image
In Memoriam - Wim van Geelen

CONTACT

Korte berichten

>
Image
Zoogdier 31-4 Korte Berichten

 

Edelherten in Nederland - verschillen tussen gebieden moeten leiden tot verschil in beheer

>
Image
Zoogdier 31-4 Edelherten in Nederland

Lees het gehele artikel
Als reactie op het artikel ‘Edelherten in Nederland’ in Zoogdier 31-2, van de hand van Bas Worm, biedt de redactie dit extra artikel aan van de hand van Frans Vera. Het artikel is in zijn volledigheid te lezen via deze link.