NEM Meetprogramma Exoten 2019

Per 3 augustus 2016 is de Unielijst van Invasieve Exoten vastgesteld en is de wens ontstaan voor het efficiënt verzamelen, valideren en presenteren van verspreidingsdata van invasieve niet-inheemse zoogdieren in Nederland. Wageningen Environmental Research team WOT heeft de Zoogdiervereniging gevraagd om in 2019 vooruit lopend op een nieuw op te starten NEM Meetprogramma Exoten, actief waarnemingen van exoten te verzamelen. De doelstelling van dit meetprogramma is het verzamelen van waarnemingen van wasbeerhond, wasbeer, muntjak, beverrat en muskusrat, met ‘bijvangst’ van overige soorten invasieve exoten. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Opvragen van data: a. België (muntjak) b. NDFF: Valideren van bestaande data (alle invasieve exoten) c. Unie van Waterschappen (beverrat en muskusrat) d. Informeren van wildbeheereenheden Brabant (muntjak) 2. Wildcamera- en warmtebeeldcameraonderzoek a. Warmtebeeldcamera-onderzoek Brabant (muntjak) b. Wildcamera onderzoek Drenthe, Gelderland, Brabant (wasbeer/wasbeerhond) 3. Verwerken van data a. Verwerken van wildcameradata via het platform Agouti b. Controleren data en opnemen in NDFF.

Voor het onderzoek wordt contact gelegd met dassenwerkgroepen in Drenthe, en worden vrijwilligers gezocht in Drenthe, Gelderland en Brabant. Er zijn 45 wildcamera’s opgehangen. De camera’s hebben gehangen van 1 november t/m 1 december 2019, sommige camera’s hingen al eerder. Bij het wildcamera-onderzoek in Drenthe is daadwerkelijk een wasbeerhond aangetroffen. Tussen 27 november en 17 december zijn er vijf waarnemingen gedaan van één wasbeerhond door de inzet van vier camera’s op één dassenburcht. Er zijn geen foto’s van meerdere wasbeerhonden op één foto, er is daarom geen reden aan te nemen dat het om meer dan één wasbeerhond gaat. De nestplaats van de wasbeerhond is nog onbekend. De geleverde data door ‘derden’ heeft ervoor gezorgd dat het aantal waarnemingen van invasieve exoten dat in de NDFF is opgenomen, is toegenomen. De data uit de NDFF is gevalideerd, er zijn nieuwe waarnemingen van invasieve exoten aangeleverd vanuit het Faunaregistratiesysteem. De Unie van Waterschappen levert de data van beverrat en muskusrat op uurhokniveau van de beschikbare jaren, zodat deze kan worden opgenomen in de NDFF.