Kijk op Exoten 26

Kijk op Exoten, nummer 26, januari 2019

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 


Nieuwe bestrijdingsstrategie muskusratten?
Daan Bos (Altenburg en Wymenga) & Dolf Moerkens (Unie van Waterschappen)

Uit onderzoek is aannemelijk geworden dat het terugdringen van de muskusrat (Ondatra zibethicus) tot de landsgrens tot de mogelijkheden behoort en dat dit vele voordelen biedt. Het gaat om een strategie waarbij het aantal muskusratten in Nederland tot nul wordt teruggebracht en herkolonisatie wordt voorkomen door instroom van muskusratten langs de grens weg te vangen. Deze bijdrage is bedoeld om daarover te informeren. In Kijk op exoten van juni 2017 is reeds informatie opgenomen over herkomst, verspreiding en redenen voor beheer.