NEM Meetnet Exoten 2018

De afgelopen tien tot twintig jaar neemt het aantal niet-inheemse zoogdieren toe in Duitsland en België, wat steeds vaker leidt tot waarnemingen van exoten in Nederland. Per 3 augustus 2016 is de Unielijst van Invasieve Exoten vastgesteld en is de wens ontstaan voor het efficiënt verzamelen, valideren en presenteren van verspreidingsdata van invasieve niet-inheemse zoogdieren in Nederland. Het is de intentie in 2019 een NEM Meetnet Exoten op te zetten. Wageningen Environmental Research team WOT heeft de Zoogdiervereniging gevraagd om in het kader van dit nieuw op te starten NEM Meetnet Exoten alvast data te verzamelen. De doelstelling van dit onderzoek is het verzamelen van data van wasbeerhond, muntjak, beverrat en muskusrat, met ‘bijvangst’ van overige soorten invasieve exoten. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Opvragen en valideren van data bij/in: a. Duitsland (wasbeerhond) en België (muntjak) b. NDFF: Valideren van bestaande data (alle invasieve exoten) c. Unie van Waterschappen (beverrat en muskusrat) d. Faunaregistratiesysteem (FRS, alle invasieve exoten) 2. Wildcamera- en warmtebeeldcamera-onderzoek a. Wildcamera- en warmte beeldcamera-onderzoek in Brabant (muntjak) b. Wildcamera onderzoek in Drenthe (wasbeerhond) 3. Verwerken van data a. Verwerken van cameravaldata via software Agouti b. Controleren data en opnemen in NDFF In totaal zijn 50 cameravallen aangeschaft en een warmtebeeldcamera. Voor het onderzoek naar muntjak zijn gedurende 3 weken in november 2018 en 4 weken in januari/februari 2019 tien cameravallen geplaatst in 2 kansrijke gebieden in NoordBrabant, en is een ruim gebied daaromheen driemaal gemonitord met een warmtebeeldcamera (nov, jan, feb). Bij het cameraval-onderzoek en warmtebeeldcamera-onderzoek in Brabant zijn geen muntjaks aangetroffen. Voor het onderzoek naar wasbeerhond zijn de dassenwerkgroepen van midden- en noord Drenthe bereid gevonden om mee te werken aan het onderzoek. Door de vrijwilligers zijn 40 cameravallen geplaatst op dassenburchten en wildwissels langs watergangen in noord- en midden Drenthe. De camera’s hebben gehangen van 8 november t/m 27 november. Bij het cameraval-onderzoek in Drenthe is daadwerkelijk een wasbeerhond aangetroffen. Tussen 27 november en 17 december zijn er vijf waarnemingen gedaan van één wasbeerhond door de inzet van vier camera’s op één dassenburcht. Er zijn geen foto’s van meerdere dieren op één foto, er is daarom geen reden aan te nemen dat het om meer dan één wasbeerhond gaat. De nestplaats van de wasbeerhond is nog onbekend.