Kijk op Exoten 20

Kijk op Exoten, nummer 20, juni 2017

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 


De muskusrat: een graver die zijn eigen graf graaf?
Vilmar Dijkstra

Het lage Nederland is met zijn vele wateren, dijken en kades gevoelig voor diersoorten die in oevers graven. De muskusrat is zo’n soort die dijken en kades ondermijnt. Daarnaast zorgt hij voor schade aan oevers (wegzakken van machines) en landbouwgewassen.