2014.15 Rapportage_Veldproef muskusratten_Pilot zenderonderzoek

Het project ‘Veldproef Muskusratten’ wordt in opdracht van de Unie van Waterschappen uitgevoerd door het Bureau van de Zoogdiervereniging en Bureau Altenburg & Wymenga. De Unie van Waterschappen wil meer inzicht krijgen in nut en noodzaak van de intensieve bestrijding van muskusratten (Zoogdiervereniging, 2014, A). Het project dient te beoordelen of de bestrijding van muskusratten effectiever en/of diervriendelijk kan, waarbij de veiligheid van waterkeringen gewaarborgd blijft. De veldproef duurt van januari 2013 tot januari 2016 en vindt in verschillende gebieden verspreid over Nederland plaats (Zoogdiervereniging, 2014, B). Als onderdeel van het project wordt onderzoek gedaan naar de populatieontwikkeling van muskusratten onder invloed van verschillende beheerscenario’s (Unie van Waterschappen, 2014).