Zoogdier / jaargang 22 / nr. 1 / voorjaar 2011

Inhoud
3 Onbekend maakt onbemind
8 Compleet landschap voor vleermuizen
14 Zeehonden aan de Belgische kust
18 De grote grazers van de Oostvaardersplassen
23 Verdwenen zoogdieren: de hyena
24 Hyperkort
26 Waarnemingen
28 Sporen herkennen: muizen
31 Kort Nieuws
35 Agenda en adressen
36 Het moment van.... Hans Schinkel