Publicatieoverzicht

Advies bevers Heiheuvel te Schaijk

2022

In Schaijk (Gemeente Maashorst) heeft een bever zich gevestigd in een vijver achter de huizen aan de Heiheuvel ter hoogte van huisnummers 7 t/m 23. De Gemeente Maashorst vernam dit via een melding van overlast door een bewoner. Voor het in kaart brengen en beoordelen van de situatie en om advies te geven over de eventuele knelpunten heeft de Gemeente Maashorst de Zoogdiervereniging benaderd

Adviezen over visuele inspecties van potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen

2022

De provincie Overijssel heeft de Zoogdiervereniging gevraagd om haar te adviseren over het gebruik van visuele inspecties bij onderzoek naar mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen. De tekst met vragen en toelichting van de provincie worden in deze notitie gevolgd door de antwoorden van de Zoogdiervereniging; deze zijn steeds tegen een grijze achtergrond gezet.

Bevers Kasteel Amerongen

2022

Kasteel Amerongen (Stichting Kasteel Amerongen) ligt aan de zuidrand van het dorp Amerongen in de uiterwaarden van de Nederrijn (afbeelding 1). In de uiterwaarden bij Amerongen zijn al jaren bevers aanwezig. Aan de buitenzijde van de kade die aan drie kanten de gracht van Kasteel Amerongen omgeeft (een zomerkade, altijd al in eigendom van de Stichting, maar sinds kort ook weer in het volledige beheer van de Stichting), werden in 2017 voor het eerst bevervraatsporen aan bomen waargenomen.

Bever in de Oude Leij Tilburg

2022

Waterschap Brabantse Delta en gemeente Tilburg werken samen aan beekherstel van een deel van de Oude Leij. Recent (18 januari 2022) is binnen het projectgebied de bever opgedoken. Er ontstaat nu discussie tussen verschillende partijen hoe het beste met de inrichtingsplannen omgegaan kan worden. Voor het project beekherstel Oude Leij – bosperceel locatie Kaaistoep heeft waterschap Brabantse Delta en de gemeente Tilburg de Zoogdierverenging daarom gevraagd advies te geven. Daarbij moet antwoord worden gegeven op de volgende vragen: 1.

Advies bevers De Steeg te Reek

2022

Bij het dorp Reek (Gemeente Maashorst) heeft een bever zich gevestigd in de Hertogswetering naast De Steeg. Dit kwam aan het licht toen zich een instorting van een beverhol voordeed in de wegberm. Het hol bleek deels onder het wegdek te zitten, wat tot een gevaarlijke situatie leed. De Gemeente Maashorst heeft de Zoogdiervereniging benaderd om de situatie te beoordelen en adviezen te geven.