Publicatieoverzicht

Telganger / 2023-1 / mei

2023
  • Voorwoord
  • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
  • NEM Verspreidingsonderzoek Otter
  • NEM Verspreidingsonderzoek Exoten
  • NEM Verspreidingsonderzoek Marters
  • NEM Meetprogramma Vleermuis Transecttellingen
  • NEM Meetprogramma Zoldertellingen Vleermuizen
  • Inspanningen om de monitoring van vleermuissoorten te verbeteren

Kijk op Exoten 43

2023

Kijk op Exoten, nummer 43, mei 2023

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. In deze nieuwsbrief:

De muntjak, geen voet aan de grond of meer dan wij nu weten?
Koen van Veen (Zoogdiervereniging) en Bram D’hondt, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Kijk op Exoten 42

2023

Kijk op Exoten, nummer 42, februari 2023

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. In deze nieuwsbrief:

Amerikaanse rode eekhoorn, een veel geziene exoot
Koen van Veen (Zoogdiervereniging)