Publicatieoverzicht

VLEN Nieuwsbrief 84

2023

Voorwoord en agenda voor vleermuisminners

Jaarcyclus Meervleermuis - Louise Prevot en Mark Hoksberg

Eerste kraamverblijf mopsvleermuis in Nederland - Douwe van der Ploeg en Wieneke Huls

Nieuwbouw snel geaccepteerd door de gewone dwergvleermuis - Jan-Willem Wilbrink

Intestinal tropism of a Betacoronavirus (Merbecovirus) in Nathusius’s Pipistrelle Bat (Pipistrellus nathusii), its natural host - Vera Mols

Rubriek: Miskleunen & toppers van vleermuismitigatie.. Massa-verblijf van vleermuiskasten - John Mulder