Doneren en legaten

Een ontmoeting met een zoogdier, of het nu een ree, een haas of muis is, blijft voor iedere natuurliefhebber een bijzondere gebeurtenis. Gelukkig gaat het vrij goed met veel, met name grotere, zoogdiersoorten in ons land dankzij de bescherming die zij genieten en de positieve gevoelens die ze bij het grootste deel van onze samenleving oproepen. Jammer genoeg leiden de meeste soorten een betrekkelijk verborgen leefwijze waardoor we ze weinig zien. Maar ze zijn er wel. En vaak hebben ze het erg moeilijk.

De zoogdieren van Nederland hebben hulp nodig

Dankzij het speurwerk van duizenden waarnemers weten we nu veel over de verspreiding van zo'n 70 zoogdiersoorten en nog veel meer. In onze zoogdierdatabank zitten op dit moment ruim twee miljoen records. Een aantal soorten nemen toe, anderen nemen af. Veel soorten staan onder druk in hun verspreiding door verminderde geschiktheid van leefgebieden en andere gevolgen van menselijke invloeden.

De Zoogdiervereniging maakt zich sterk voor onderzoek naar en bescherming van de inheemse zoogdieren van Nederland. Gelukkig zijn er voor veel van onze soorten monitoringsprogramma's  waar u actief aan kunt meewerken. Veel soorten worden op dit moment echter nog niet goed gevolgd waardoor we niet goed weten hoe het met ze gesteld is. Soms weten we dat een soort het moeilijk heeft, maar ontbreken de middelen voor een goede bescherming. In sommige gevallen kunt u als vrijwilliger heel concreet bijdragen aan directe bescherming. Uw financiële steun helpt echter altijd.

Doneren en legaten

U kunt ons steunen via een eenmalige gift en/of via een periodieke gift. Ook is het mogelijk om een legaat ten gunste van één of meerdere zoogdieren na te laten. 

Met een periodieke schenking regelt u voor minimaal de komende 5 jaar uw lidmaatschap en een extra jaarlijkse bijdrage. U kunt dit regelen met deze formulieren. Uw contributie wordt daarmee volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. U steunt de Zoogdiervereniging dan meer voor minder geld, of leuker nog, u kunt méér geven voor hetzelfde geld. Met een periodieke schenking legt u vast dat u de Zoogdiervereniging minimaal de komende 5 jaar steunt met een jaarlijks bedrag. Bij een schenking zit het lidmaatschap inbegrepen. Wij hanteren een minimumbedrag van € 50,- per jaar.

Wilt u naast de Zoogdiervereniging (voluit Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming)  meer goede doelen structureel steunen? Dat kan via één akte via de Schenkservice. Volg de instructies bij Schenkservice om uw schenkingsovereenkomst in te vullen.

De Zoogdiervereniging is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw giften zijn daardoor aftrekbaar van de belasting. De Belastingdienst stelt verschillende voorwaarden, waaronder de weergave van een aantal zaken op onze website.

Indien u hulp nodig heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met ons secretariaat via email of per telefoon (024-7410500).