Nieuwsoverzicht

boommarter jongen (© Bram Achterberg)

Determineren kun je leren

08 november 2023
Heb je al jaren ervaring of kom je net om de hoek kijken? Dieren determineren is en blijft soms een uitdaging. Op basis van uiterlijk zijn er soorten die verdacht veel op elkaar lijken. Toch zijn er specifieke kenmerken waarmee ze te onderscheiden zijn. In dit artikel nemen we je mee in de wereld van de determinatie van zoogdieren. Waar let je op bij het bepalen welke soort je voor je neus hebt?
Hazelmuis in nestbuis (Bron: Sylvia de Graaf)

De hazelmuispopulatie in Nederland gaat achteruit

02 november 2023
De enige plek in Nederland waar hazelmuizen voorkomen is in Zuid-Limburg. Sinds 1992 wordt deze populatie nauwkeurig gemonitord door vrijwilligers, die elk jaar nesten tellen. Zij controleren elk najaar tweemaal een groot aantal vaste telroutes langs bosranden en hagen. De trend laat voor het eerst een significante afname zien voor de populatie hazelmuizen als geheel.