Cijfers CBS over zoogdieren en Canon van de Nederlandse natuur

Vandaag heeft het CBS cijfers gepresenteerd over de status van de Nederlandse populaties van 35 soorten zoogdieren tussen 1995 en 2022. De cijfers zijn in samenwerking met de Zoogdiervereniging tot stand gekomen. Hoewel er een gemiddelde toename is van 45 procent, is die gemiddelde toename de afgelopen jaren tot stilstand gekomen.

Verschillen tussen zoogdieren

Waar bijvoorbeeld bever en otter sterk zijn toegenomen, mede dankzij een herintroductieprogramma, is er bij onder andere konijn, noordse woelmuis en hazelmuis een daling in aantal of verspreiding te zien. Het blijft erg belangrijk alle soorten goed te monitoren. Dit gebeurt voor ongeveer de helft van alle Nederlandse (land)zoogdieren via meetprogramma’s van het NEM, Netwerk Ecologische Monitoring. Dit is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van LNV en I&W, de provincies en enkele overheidsorganisaties, waaronder het CBS. De data van de NEM-programma’s worden verzameld door vele honderden vrijwilligers. Het volledige artikel inclusief grafieken is te vinden op de website van het CBS.

Image
CBS trend otter en bever


Canon van de Nederlandse natuur

Op 30 oktober is ook het omvangrijke boekwerk Canon van de Nederlandse natuur gepresenteerd in Naturalis. Hierin beschrijft Dick de Vos vijftig karakteristieke soorten planten en dieren die de Nederlandse natuur kenmerken. In dit boek zijn naast iconische soorten als de knotwilg, struikheide en haring ook de otter en bever opgenomen, een direct gevolg van hun succesvolle ontwikkeling. Elze Polman van de Zoogdiervereniging maakt deel uit van het redactieteam en onderzoekers Dick Bekker en Maurice La Haye hebben inhoudelijke bijdrages geleverd. Meer informatie is te vinden op de website van uitgeverij KNNV.

Publicatiedatum: 30 oktober 2023