Symposium Marters van Nederland en hun toekomst

03 december 2021
Online (via Zoom)
Otter (Mark Zekhuis)
Otter (Mark Zekhuis)

De veelzijdigheid aan marterachtigen in Nederland is fascinerend, maar hun toekomst behoeft aandacht. Er is voor marterachtigen veel minder aandacht voor sommige andere roofdieren. Als er al aandacht is voor de grootste groep roofdieren, dan gaat het al snel over schade en overlast. Ook uit de resultaten van de Roofdierenquiz valt op dat de marters onbekend zijn. Daarom zet de Zoogdiervereniging juist de marterachtigen centraal tijdens een symposium in het Jaar van de Otter.

Tijdens dit symposium zetten we samen met de sprekers de marterachtigen en hun toekomst in Nederland centraal. We praten u in drie parallel lopende sessies bij over nieuwe inzichten rondom de beleidskaders van de marterachtigen, over toonaangevend onderzoek aan marterachtigen in Nederland en uiteraard over inspirerende lezingen over het boegbeeld van de Nederlandse marterachtigen dit jaar; de otter.

Download hier het volledige programma.
 

Lezingen

Keynote lezing: Dr. Sim Broekhuizen: De historie van het ecologisch onderzoek aan marterachtigen in Nederland
Vanwege technische problemen is de opname van deze lezing verloren gegaan.

Hoofdzaal 

Ellen van Norren (Zoogdiervereniging): De Nederlandse marters op de Rode Lijst: hebben ze toekomst in Nederland?
Jeffrey Peereboom (Werkgroep Kleine Marterachtigen): Wie het kleine niet eert... het behouden van onze bunzing, hermelijn en wezel
Maarten Jacobs (Wageningen Universiteit): De emoties rondom roofdieren: gemengde gevoelens richting marters.
Maurice La Haye (Zoogdiervereniging): Kansen voor de Europese nerts in Nederland?
Luuk Boerema (Boerema & van den Brink B.V.): Juridische wirwar: cases vanuit de marters
Pauline Arends (Staatsbosbeheer): Samenleven met marters; bijzondere beelden van wildcamera's
Vanwege technische problemen zijn de opnamen van deze lezingen verloren gegaan.

Technische zaal

Ton Popelier (AP Natuuradvies/Zoogdiervereniging): Dassen in dijken, wie moet wijken?


Chris Achterberg (Boommarterwerkgroep): Boommarters in huizen en steenmarters in bomen; eisen aan verblijfplaatsen.


Kamiel Spoelstra (NIOO-KNAW): Het effect van nachtelijk kunstlicht op marterachtigen in hun natuurlijk habitat


Kees van Bochove (Datura): eDNA-onderzoek bij marters 


Vilmar Dijkstra (Zoogdiervereniging): Wordt het belang van grote bonte specht als huisbaas voor de boommarter onderschat?

 

Otterzaal

Hugh Jansman (WENR): Genetisch onderzoek bij otter
Vanwege technische problemen is de opname van deze lezing verloren gegaan.

Martin Brussaard (Zoogdiervereniging): Wat zijn de succesfactoren en kantelpunten van de herintroductie van de otter?


Hans Bekker (CaLutra): Toenemende verspreiding zal leiden tot meer verkeersslachtoffers


Addy de Jongh (Stichting Otterstation Nederland): Wat is de toekomst voor de otter in zuidwest-Nederland?


Hilco Jansma (Hilco Jansma Natuurfilms): The making of 'De otter: een legende keert terug'