Telganger / 2014-1 / april (pdf)

• Voorwood
• Nieuwe landelijke coördinatoren NEM meetnetten!
• Meetnet Bever en Otter
• Meetnet Dagactieve Zoogdieren
• Meetnet Hazelmuis
• Meetnet Landzoogdieren
• Meetnet Vleermuis Wintertellingen
• Meetnet Vleermuis Zoldertellingen
• Meetnet Vleermuis Transecttellingen
• Onderzoek grote bosmuis in Drenthe/Groningen in 2013
• Start onderzoek Siberische grondeekhoorn Tilburg
• Zoogdieratlas
• Vrijwilliger van het Jaar 2014
• Agenda