Zoogdierdigitaal / jaargang 29 / nr.4 / winter 2018